FAQ

Geen site zonder een echte Frequently Asked Questions. Zo ook de onze. Onder een lijst van vragen en antwoorden.

Hoe werkt het?

Buurtgoed Vastgoed is een bewonersinitiatief in oprichting. We willen kapitaal uit de buurt inzetten voor de buurt. Als je je wilt opgeven als sympathisant kun je dat hier doen. Je zit dan nergens aan vast. We zijn ons nog aan het oriënteren op welke organisatievorm het beste past bij deze plannen.

Ik wil dit initiatief graag steunen! Hoe kan ik dat doen?

Ben je na het lezen van onze website of flyer geïnteresseerd geraakt in onze doelen en overweeg je om bij te dragen? Neem dan contact met ons op via de mail of geef aan via het formulier aan wat je wilt betekenen voor de buurt. Dit kan zowel financieel als door bijvoorbeeld kennis. We nemen dan contact met je op. Op onze pagina ‘meedoen’ vind je nog meer manieren.

Vastgoedontwikkelaars investeren toch ook in onze buurt? Waarin verschilt Buurtgoed Vastgoed?

Het klopt dat vastgoedontwikkelaars ook in ReVa investeren, en in sommige gevallen er ook aan bijdragen dat leegstaande of verloederde panden worden opgeknapt. Het verschil met Buurtgoed Vastgoed is dat deze ontwikkelaars primair beogen financieel rendement voor hun investeerders te behalen. Buurtgoed Vastgoed wil voornamelijk sociaal rendement behalen: het gaat ons daarbij ook niet alleen om het opknappen van panden, maar ook om de maatschappelijke meerwaarde die we met ons vastgoed kunnen realiseren. Bijvoorbeeld door betaalbare woningen, sociale functies, etc.

Krijg ik mijn investering terug?

Het uitgangspunt is dat we als investeerders in Buurtgoed Vastgoed ons geld op termijn kunnen terugkrijgen. Het behalen van sociaal rendement is daarbij echter belangrijker dan het financieel rendement. Wie hoge rentes verwacht, kan beter ergens anders gaan investeren.

Mag ik als investeerder meebepalen welk pand Buurtgoed Vastgoed aankoopt en wat daarmee gebeurt?

We werken momenteel een model uit om zoveel mogelijk zeggenschap van alle buurtbewoners-investeerders te realiseren, en tegelijkertijd te zorgen dat we snel kunnen acteren en beslissen wanneer het nodig is.

Is Buurtgoed Vastgoed een stichting?

Buurtgoed Vastgoed heeft nog geen rechtsvorm. We zijn met experts in gesprek om de beste rechtsvorm te kiezen. Dit kán een stichting zijn, maar we verkennen ook andere rechtsvormen.

Kan ik ook een lager bedrag investeren?

Om slagkracht te hebben zoeken we een stevige investeringsbasis. We onderzoeken de mogelijkheid om daarnaast ook kleinere investeringen

Ik woon niet in ReVa, mag ik wel investeren?

Ja, ook niet-bewoners kunnen investeren in Buurtgoed Vastgoed. We hebben vanaf de start gemerkt dat er ook buiten ReVa veel mensen zijn die onze wijk een warm hart toedragen, bijvoorbeeld omdat ze hier geboren of opgegroeid zijn. We willen iedereen de kans geven te investeren in onze buurt. Wel kan het zijn dat we een grens stellen in de zeggenschap die mensen buiten ReVa krijgen in Buurtgoed Vastgoed. Alle investeerders worden daar vooraf uiteraard over geïnformeerd.

Ik heb een idee voor de buurt en ben op zoek naar een geschikte locatie. Kunnen jullie me helpen?

Wie weet! We zijn sowieso nieuwsgierig. Stuur ons je idee naar contact@buurtgoedvastgoed.nl en we nemen zo snel mogelijk contact op.