Inspiratiebronnen

Onder een (niet volledig) overzicht van initiatieven die ons hebben geïnspireerd tot Buurtgoed Vastgoed.

Land van ons
Coöperatie waar de leden vierkante meters grond kopen. Doel is bevorderen biodiversiteit. Rendement wordt niet beloofd/ is niet de insteek. Daarnaast betalen deelnemers lidmaatschapsgeld. Je kunt je aandelen in grond na 2 jaar weer verkopen, en dan kan het meer of minder waard geworden zijn.

Vrijcoop/ Mietshauser Syndikat

Een constructie uit Duitsland met als doel panden ‘vrij te kopen’ van de markt. Het is een constructie waarin gebruikers van een pand gezamenlijk een vereniging starten die geld leent om het pand te kunnen kopen. Bewoners betalen een ‘huur’, die in eerste instantie dient om de hypotheek af te lossen, en vervolgens verandert in een solidariteitsbijdrage.

BOM ReVa
Buurtontwikkelmaatschappij in onze eigen buurt. Ontwikkelden panden in de buurt in eigen beheer. Hadden als voordeel dat er veel leegstand was en ze vaak tegen symbolisch bedrag konden kopen. Veel vrijwillige inzet in opknappen + buurtbeheer (afval ophalen, etc).

Hotel Transvaal
Hotel Transvaal was gelegen in de Haagse wijk Transvaal. Door de hele wijk bevonden zich hotelkamers in slooppanden, in nog niet verkochte nieuwbouw en op braakliggend terrein. Wanneer woningen verkocht of slooppanden afgebroken werden verhuisden de hotelkamers naar een andere locatie.