Hoe het werkt

Buurtgoed vastgoed is een organisatie in oprichting. We hebben momenteel circa 100 sympathisanten uit ReVa. Vooralsnog bestaat de organisatie uit een klein kernteam.

Uitgangspunten
* We willen betaalbare woningen creëren in onze buurt
* We willen een sociale, leefbare, prettige buurt met goede onderlinge contacten
* We willen ondernemers uit de buurt stimuleren en ondersteunen
* We willen ruimte maken voor plaatsen van ontmoeting, creativiteit en sociale projecten die het leven in de buurt verrijken
* We willen een project van en voor de buurt zijn, met zeggenschap van buurtbewoners 
* We willen met investeringen uit de buurt iets doen voor de buurt. 
* We willen voorkomen dat panden in onze buurt leegstaan of verloederen
* We willen niet dat er winst wordt gemaakt op de panden in onze buurt zonder dat die winst weer ten goede komt aan de buurt

Investering en rendement
We investeren als buurt in onze buurt. Het rendement dat we daarmee willen behalen is sociaal rendement. Dat betekent bijvoorbeeld:
– door de inzet van Buurtgoed Vastgoed worden buurtbewoners niet door hoge onroerend goed prijzen uit de buurt gedreven
– door de inzet van Buurtgoed Vastgoed is er actieve en gezamenlijke betrokkenheid van inwoners in hun wijk, sociale cohesie
– door de inzet van Buurtgoed Vastgoed voelen mensen zich prettiger in de wijk
– door de inzet van Buurtgoed Vastgoed vloeit geld dat verdiend wordt met vastgoed terug in de wijk
– door de inzet van Buurtgoed Vastgoed is er ruimte voor creatieve en maatschappelijke ontmoetingsplaatsen
– door de inzet van Buurtgoed Vastgoed knapt het vastgoed in de wijk zichtbaar op

Financieel rendement is niet uitgesloten, maar investeerders die willen instappen met het doel (hoog) financieel rendement te behalen, raden we ten zeerste af mee te doen.

Eigendom
Het vergroten van ons eigendom/ portefeuille is niet de primaire doelstelling van Buurtgoed vastgoed. Wel willen we voorkomen dat vastgoed na aankoop door ons weer in handen komt van private partijen die een pand alsnog commercieel kunnen doorverkopen of
commercieel exploiteren zonder daarbij het belang van de wijk in acht te nemen. Om dit te voorkomen verkennen we twee modellen:
– de panden zelf in eigendom houden en sociaal exploiteren.
– toewerken naar een situatie waarin het eigendom van (een deel van) ons vastgoed op lange termijn bij de gebruikers zelf komt te liggen, zonder dat zij het mogen doorverkopen.

Buurtgoed Beheer
We zien toegevoegde waarde in oprichting van een (aparte) beheertak van Buurtgoed Vastgoed: Buurtgoed Beheer. Het primaire doel van Buurtgoed Beheer zal zijn bij te dragen aan leefbaarheid van ReVa door de leefomgeving (inclusief gebouwen) schoon, verzorgd, prettig en goed onderhouden te houden.